ลืมกินยาคุมแล้วมีอาการแปลกๆ

นิรนาม ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟน แฟนกินยาคุมแบบ21เม็ด 
มีไรกันเสร็จกินเลย แต่วันที่3หลังมีไรกันลืมกิน มีอาการ ปวดท้องน้อย ปวดหลัง 
จะมีท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


นิรนาม ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟน แฟนกินยาคุมแบบ21เม็ด 
มีไรกันเสร็จกินเลย แต่วันที่3หลังมีไรกันลืมกิน มีอาการ ปวดท้องน้อย ปวดหลัง 
จะท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


S.S. ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟน แฟนกินยาคุมแบบ21เม็ด 
มีไรกันเสร็จกินเลย(เริ่มกิน) แต่วันที่3หลังมีไรกันลืมกิน มีอาการ ปวดท้องน้อย ปวดหลัง 
จะท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer