ยุติตั้งครรภ์

Avatarnaaan ถามเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

เกิน12สัปดาห์ทำได้ไหมคะ แฟนทิ้ง พ่อแม่ทราบไม่ได้ อายุยังไม่18 มีความเครียดและวิตกกังวลมากๆ

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ยุติการตั้งครรภ์สามารถทำได้จนถึงอายุครรภ์ ๒๔ สัปดาห์ ปรึกษาเพิ่มเติมที่สายด่วนท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ ได้ทุกวัน ตั้งแต่ ๙.๐๐-๒๑.๐๐ น คุณอายุยังไม่ถึง ๑๘ ปี การทำแท้งต้องมีผู้ปกครองไปด้วย อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ เป็นญาติหรือครูที่เราไว้วางใจก็ได้ มีค่าใช้จ่าย ไม่ฟรี
อีกทางเลือกของคนที่ท้องไม่พร้อมคือ ท้องต่อจนคลอด แล้วหาคนช่วยเลี้ยง อาจเป็นพ่อแม่ ญาติ ทั้งจากฝ่ายเราหรือฝ่ายชาย ผู้ชายไม่ควรลอยตัว เขาต้องรับผิดชอบ ถ้าไม่รับผิดชอบ ไปคุยกับพ่อแม่เขา
หากว่าไม่มีใครให้พึ่งได้เลย โทรปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวประจำจังหวัด(กูเกิ้ลหาเบอรโทรเอา) เขาสามารถประสานหาที่พักระหว่างรอคลอด ถ้าคุณไม่พร้อมเลี้ยงลูกสามารถฝากเลี้ยงได้ที่สถานสงเคราะห์จนกว่าคุณจะพร้อมเลี้ยงเองและรับลูกมาอยู่ด้วย หรือไม่อยากเอาลูกไว้ ก็ยกมอบให้สถานสงเคราะห์ไปเลย นักสังคมฯช่วยประสานให้ได้