ยุติการตั้งครรภ์

AvatarA-nika ถามเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ถ้าคุณจำเป็นต้องทำแท้ง มีอายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ติดต่อ info@womenhelp.org