ยาคุมสามารถกินก่อนมีเพศสมันพันธ์ได้ไหมคะ

Avatara ถามเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ถ้ากินยาคุมก่อนมีเพศสัมพันธ์แล้วใส่ถุงยางจะช่วยได้เยอะไหมคะ

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

อยากกินยาคุมก่อนมีพสพ. ยาคุมที่กินต้องเป็นยาคุมแผงรายเดือน กินต่อเนื่องกันครบ ๗ วัน ยาจึงจะออกฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่ได้ ไม่สามารถกินแบบการกินยาคุมฉุกเฉินที่กินครั้งเดียวหลังร่วม
ถ้าจะกินยาคุมควบคู่ไปกับการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ.ก็ทำได้ ยาคุมต้องกินต่อเนื่อง กินๆหยุดๆหรือลืมกิน ยาไม่สามารถป้องกันท้องได้ ถ้าคุณไม่พร้อมท้อง คุยกับผู้ชายให้เข้าใจ ให้เขามีส่วนร่วมในการป้องกันด้วย ร่วมกันรับผิดชอบ