ยาคุมฉุกเฉิน

Kkkk ถามเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

กินยาคุมฉุกเฉินไป ได้7วัน เมนส์มา และเป็นเมนส์ก่อนกำหนด เป็นอะไรไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

เป็นปกติของคนที่กินยาคุมฉุกเฉิน ถ้าเมนส์มาหลังกินยาใน 7-10 วัน แปลว่าไม่ท้องและรอบเดือนปกติที่เคยมาจะคลาดเคลื่อนไป

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer