ยาคุมกำเนิด

p ถามเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

เมื่อทานยาคุมกำเนิดหมดแผงแรก พอเริ่มแผงถัดไปต้องเว้นเพศสัมพันธุ์ 7 วันไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ไม่จำเป็นต้องเว้นการมีพสพ. ยาคุมชนิด 21 เม็ด เริ่มแผงใหม่หลัง 7 วันที่หยุดยา ส่วนชนิด 28 เม็ดก็กินต่อเนื่องไปเลย ยาออกฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่ได้อยู่แล้ว ที่สำคัญคือการกินยาต่อเนื่อง