มึโอกาตั้งครรภ์ไหม

Minmin ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

แฟนใช้นิ้ว เปื้อนอสุจิ(เช็ดด้วยทิชชูแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเช็คหมดไหม) แหย่เข้าไปในช่องคลอด เป็นวันไหข่ตกพอดี มีโอกาสท้องไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ไม่ท้องค่ะ

Minmin ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

แฟนใช้นิ้ว เปื้อนอสุจิ(เช็ดด้วยทิชชูแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเช็คหมดไหม) แหย่เข้าไปในช่องคลอด เป็นวันไหข่ตกพอดี มีโอกาสท้องไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ไม่ท้องค่ะ