มีเพศสัมพันธ์แล้วถุงยางขาด

Woottichai ถามเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์แล้วถุงยางขาด อยากตรวจเลือด

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ไปตรวจหาเชื้อ HIV ได้หลังเสี่ยง 28 วัน ระหว่างรอตรวจหากจะมีพสพ.ต้องป้องกันทุกครั้ง 
ตรวจเอดส์ฟรีปีละ 2 ครั้งที่รพ.ของรัฐทุกแห่ง

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer