มีเพศสัมพันธ์กับญาติที่เป็นผู้ชาย

ณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์ ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

คำถามคือ??
ถ้าคุณอายุยังไม่ถึง 18 ปี พสพ.กับผู้เยาว์มีความผิดถึงแม้คุณจะเต็มใจก็ตาม ถ้าพ่อแม่รู้และเขาเอาเรื่อง ญาติคุณจะถูกดำเนินคดีได้
ที่สำคัญกว่า พสพ.ที่เกิดขึ้น คุณถูกบังคับหรือไม่ รู้สึกอย่างไร มีการป้องกันไหม หากคุณท้องหรือติดโรคติดต่อทางพสพ.ขึ้นมา จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตและอนาคตของคุณบ้าง คิดให้ดี คิดให้เยอะ