มีอะไรเส็ดแล้วฉี่จะท้องไหมคะ

นิรนาม ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Lovecarestation.com ตอบเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

ทำไมถึงจะไม่ท้อง ช่องคลอดกับท่อฉี่ คนละรูกันค่า

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer