มีอะไรกับแฟน ใส่ถุง แต่ไม่ได้กินยาคุมจะท้องมั้ย

นิรนาม ถามเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว

พึ่งมีอะไรกับแฟนมาค่ะ ใส่ถุงเช็คเรียบร้อยไม่มีรอยไม่มีการขาด ไม่แตกใน 
แต่ไม่ได้กินยาคุม กังวลมากค่ะ จะท้องมั้ยค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer