มีอะไรกับแฟนวันสุดท้ายของการเป็นเมนส์ ท้องไหม?

ไม่ระบุชื่อ ถามเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

คือแฟนเป็นเมนส์วันที่6 แล้วมีอะไรกันวันที่11 หลั่งใน มีโอกาสท้องมากน้อยแค่ไหนครับ 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

พสพ.ในช่วง 7 วันนับตั้งแต่ประจำเดือนวันแรก(ระยะปลอดภัย) ไม่เสี่ยงท้องเพราะรังไข่ยังไม่ปล่อยไข่ แต่…….คนที่เลือกวิธีนี้โอกาสพลาดสูงเพราะรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ทางการแพทย์ไม่แนะนำค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer