มีอะไรกับแฟนตอนเป็นประจำเดือน

Miniploy ถามเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

วันที่ 5 สิงหามีอะไรกับแฟนใส่ถุงยาง  ถุงยางเช็คแล้วไม่รั่วไม่ซึมแต่วันนี้ตื่นมาประจำเดือนหายไปเลย อยากทราบว่าเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

พสพ.ไม่ได้ทำให้ประจำเดือนหยุดไหล เป็นไปได้ว่าประจำเดือนคุณหมดเองในวันต่อมา

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer