ป้องกันไม่ดีจะท้องไหม?

สมหญิงปรานีรักษ์ ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อยากจะทราบว่าหากเรารีบร้อนใส่ถุงยางอนามัยเกินไปจนมันขาดแต่เราไม่รู้สึกตัว แล้วไปมีอะไรกับแฟน นี้เสี่ยงต่อการจะท้องโดยไม่รู้ตัวไหมค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ประเด็นอยู่ที่ถุงยางขาดช่วงที่มีการสอดใส่และคุณก็ไม่รู้ตัว มันก็เหมือนกับมีพสพ.โดยไม่สวมถุงยางแหละ คุณว่าเสี่ยงไหม ทางลดความเสี่ยงท้องคือรีบกินยาคุมภายใน ๗๒ ชม.หลังเกิดเหตุ