ปากเป็นแผลร้อนใน

Saz ko ถามเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

ปากเป็นแผลร้อนใน จูบกันเสี่ยงเชื้อhivไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เสี่ยงแต่เสี่ยงน้อย กรณีที่คนหนึ่งคนใดมีแผลที่ปาก ถ้าผู้มีเชื้อเอชไอวีมีแผลร้อนใน เชื้อจะออกมาทางแผลแต่ถ้าคู่มีช่องปากปกติ ไม่มีเหงือกอักเสบ ฟันผุ แผลในปากเหมือนคุณ เชื้อก็ไม่มีทางเข้าสู่ตัวเขาได้
ส่วนคู่ที่ไม่มีแผลในปากแต่มีเชื้อเอชไอวี จริงอยู่ที่เราสามารถตรวจเอชไอวีได้ในน้ำลายแต่การตรวจเป็นการตรวจ anti-HIV ไม่ใช่ตัวเชื้อเอชไอวี ดังนั้นการรับเชื้อทางน้ำลายจึงเป็นไปได้ยาก แต่เชื้อโรคติดต่อทางพสพ.ไม่ใช่มีเพียง เอชไอวี ยังมีเชื้ออื่นๆที่สามารถเข้าทางแผลในปากได้

Saz ko replied 1 เดือน ago

ในกรณีนี่ผมเป็นแผลครับ แต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer