ปล่อยในทุกวันเป็นอะไรมั้ย

TestJob ถามเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ปล่อยในทุกวันเป็นอะไรมั้ยครับ
ฝังยาคุมนะ ตัดเรื่องท้องไป

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ถ้ามั่นใจว่าทั้งคุณและเธอไม่มีโรคติดต่อทางพสพ. และมีพสพ.กับคู่เท่านั้น ไม่มีการนอกใจ ไม่มีโอกาสส่งเชื้อโรคให้กันก็โอเคหลั่งในได้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer