ประจำเดือนไม่มา

Oom ถามเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์กับสามี แต่ใส่ถุงยางตลอดทุกครั้งประจำเดือนมาวันที่28เมษาถึง3พฤษภาคม แต่มิถุนายังไม่มา มีโอกาสจะท้องมั้ยค่ะ

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ถ้าสวมถุงยางตลอดทุกครั้งที่มีพสพ. ไม่มีสด ถุงไม่แตก/รั่ว/หลุด อย่างไรก็ไม่ท้อง