ประจำเดือนไม่มาในเดือนที่ 3 หลังจากมีเพศสัมพันธ์

Avatarแมว ถามเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์ก่อนประจำเดือนมา หลังจากนั้นประจำเดือนมาปกติ ติดต่อกัน 2 เดือน แต่พอมาเดือนที่ 3 กลับไม่มาเลย กังวลว่าจะท้องค่ะ

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

ไม่ท้องหรอกถ้าหลังจากที่เมนส์มาแล้วคุณก็ยังไม่ได้มีพสพ.