ประจำเดือนมาน้อย

AvatarA ถามเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ประจำเเิอนมาน้อยมาก วันแรกก็มาตามปกติ วันต่อๆมาออกมาแบบนิดเดียว กระปริดกระปรอย ยังงี้เกิดจากอะไรคะ

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

เมนส์มามาก/น้อย โดยมากขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพ ณ ขณะนั้น ถ้าเลือดจาง กินน้อย ก็มาน้อย ไม่ก็ฮอร์โมนแปรปรวน