ประจำเดือนขาด

Ta ถามเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟน14 ก.พ. เป็นครั้งล่าสุด หลังจากนั้นไม่เคยมีอะไรกับแฟนอีกเลย  ประจำเดือนมาปกติทุกเดือน จนเดือน ก.ค.  ประจำเดือนหายไป  ผิดปกติไหม  หรืออย่างไร

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ถ้าเคยมาทุกเดือนแล้วหายไปก็ถือว่าผิดปกติ แต่ไม่เร่งด่วนเพราะอาจมีฮอร์โมนแปรปรวนชั่วคราวแล้วเมนส์จะกลับมาเอง ให้สังเกตต่ออีก 1 เดือน ถ้าไม่มาและคุณกังวลอาจไปปรึกษาหมอเพื่อตรวจหาความผิดปกติจากอวัยวะส่วนอื่นที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนเพศ เช่น ไทรอยด์ ถุงน้ำที่รังไข่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer