บริจาคโลหิต

นิว ถามเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

บริจาคโลหิตกับโรงพยาบาล เขาจะแจ้งผลเลือดกลับมาให้ผู้บริจาคทราบหรือไม่กรณีผลเลือดปกติ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

_ไม่แจ้งค่ะเพราะเจตนาคุณไปบริจาคเลือด ไม่ใช่ไปขอตรวจเลือด

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer