ท้องไหม

จาน ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

หนูมีอาการเหมือนคนท้องหนูจะท้องมั้ย

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ไม่ใส่ถุงแตกนอก ประจำเดือนไม่มา 2 เดือนกว่า แต่ประจำเดือนมาแบบนี้ตลอด จะท้องมั้ยคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ชบา ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ประจอเดือนมาวันที่18-23แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่26กับวันที่28 แล้วแตกนอกจากนั้นก็เอามาใส่ต่อเรื่อยๆ อยากทราบว่ามีโอกาสท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ผัก ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลั่งในช่วงวันที่9สิงหา ตอนนี้วันที่2 กย เมนส์ยังไม่มา แต่มีเมนสฺขาวเรื่อยๆ ระยะเวลาเมนส์มาแต่ละเดือนก็จะไม่สม่ำเสมอ ไม่ตรง  ช่วงกลายเดือนสิงหาได้ลองทางอาหารเสริม เหี่ยวกับมะพร้าวสกัดเย็นด้วย ไม่รู้จะเกี่ยวต่อรถบบฮอร์โมนไหม อยากทราบว่ากรณีนี้เสี่ยงท้องไหมคะ 
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Bieby ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนวันที่ 22 กรกฎาคม แล้ววันที่ 23 กรกฎาเป็นประจำเดือน หลังจากนั้นประมาณวันที่ 11 สิงหาคม มีเลือดสีน้ำตาลออกมาประมาณ 2-3 วัน แล้วหยุด ตอนนี้ผ่านวันที่ 23 สิงหาคม (ที่ควรจะเป็นประจำเดือน) มาจนถึงวันนี้ (28สิงหาคม) ประจำเดือนยังไม่มา และมีอาการเหนื่อยเพลียเป็นบางครั้ง แต่เจ็บคัดเต้านมและหัวนมมากค่ะ  มีโอกาสท้องไหมคะ 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Prc ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ถ้าท้องแล้วประจำเดือนยังมาได้ไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Jasda ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์วันที่9 และวันที่10-15ประจำเดือนมาปกติ มาวันที่21-26มีน้ำใสๆเหมือนครีมไหลมา ท้องไหม เกิดจากอะไร

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


I want you ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

พี่คะหนูมี พสม กับแฟนแบบสวมถุงยางวันที่ 15 เมษา ปรากฎว่าพอแฟนหนูเสร็จ ถอดออกมาดูถุงยางขาดค่ะ วันที่ 16 เมษาหนูเลยซื้อยาคุม ฉฉ มาทาน ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา เมื่อวันที่ 2 พค หนูลองซื้อที่ตรวจมาตรวจ มันขึ้น 1 ขีด แต่หนูอ่านผลตอน 1 นาที หนูไม่ได้รอครบ 5 นาที แบบนี้ผลตรวจชัวร์ไหมคะ หรือต้องลองตรวจใหม่แล้วรอ 5 นาที

รอบเดือนคนั้งสุดท้ายหนูคือ 7 เมษาค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


วีนา ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนล่าสุด 26 เมษา ใส่ถุงยาง หลั่งนอก เดือนมีนากินยาคุมฉุกเฉิน ทำให้ประจำเดือนมาก่อนปกติ5วัน วันที่10-14เมษา ยาตุมฉุกเฉินทำให้ประจำเดือนเดือนพฤษภาคมเลื่อนเกี่ยวหรือไม่ และบอกกับกังวล เครียด นอนตี3ทุกวัน
ประจำเดือนต้องมาตอนไหน และ ตรวจครรภ์ได้เลยหรือไม่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


พัสวี ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนตอนมีประจำเดือนแต่กินยาคุมแอนนาแบบ28เม็ดในช่วงเม็ดสีขาวที่5อยากทราบว่าจะท้องไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Rain ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนล่าสุดมาประมาณวันที่4 มีนาคม แล้วภายในเดือนมีนาคม มีเลือดออกกระปริปกระปอยในวันที่22มีนาคม มา2วัน วันแรกจางๆ วันที่2เหมือนประจำเดือนปกติแต่สีจางๆ ตามจริงแล้วประจำเดือนของเมษายน จะมาช่วงต้นเดือนเมษา แต่ยังไม่มา พอลองตรวจก็ขึ้น1ขีด สงสัยว่า เลือดที่ออกมาวันที่22มีนา เป็นประจำเดือนของเดือนเมษาไหม หรือต้องรอสิ้นเดือนเมษาถึงตรวจอีกที เผื่อมาช้า

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Poy ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

เรากับแฟนช่วยกันโดยใช่นิ้วทั้งคู่ค่ะแต่เราไม่มั่นใจว่าตอนแฟนช่วยเราเค้ามีน้ำใสๆของเค้าที่ไม่ใช่อสุจิเลอะนิ้วไหม ที่มันจะออกมาก่อนแต่ไม่ใช่น้ำอสุจิอ่ะค่ะ แบบนี้เรามีโอกาสท้องไหมคะ ไม่ได้สอดใส่เลยค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


P ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์ 2 ครั้ง ใส่ถุงยางทุกครั้ง มีอาการเจ็บหน้าอกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บมากรู้สึกเป็นก้อนๆ ประจำเดือนไม่มา2วันแล้ว มีโอกาสทองไหมคะ
 
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ขอคำแนะนำค่ะ ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

สอบถามค่ะ เรามีอะไรกับแฟนเราโดยใส่ถุงยางก่อนสอดใส่ทุกครั้ง
โดยวันที่มีพสพ.กับแฟนคือวันที่ 31 มค และ 20 21 กพ
รอบประจำเดือนก่อนหน้าเป็นแบบนี้ค่ะ
26 พย 63 // 24 ธค 63 // 25 มค 64 แต่วันนี้ 27 กพ แล้วประจำเดือนยังไม่มา
และเรามีอาการหน่วงท้องน้อยมาประมาณ 3 วันแล้ว และมีเหมือนตกขาวออกมาเล็กน้อย เราเสี่ยงตั้งครรภ์มั้ยคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Neeett ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

เมนส์มาวันที่24-28ธันวาพอดีมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคืนวันที่31ธันวาประมานเที่ยงคืนค่ะ แต่หลั่งนอกไม่ได้ใส่ถุงยางแฟนสอดใส่ไม่ลึกค่ะ แล้วกินยาคุมฉุกเฉินวันที่1ตอนประมานบ่าย3 กินพร้อมกัน2เม็ดค่ะ จากนั้น6วันก็มีเลือดประมาน2-3วันค่ะและเจ็บนม แล้วก็เจ็บนมมาเรื่อยๆ ประมานวันที่18มีอาการท้องอืด เจ็บนม ปวดหลัง ปวดท้อง ปวดหัว ตกขาวเยอะค่ะ จนถึงวันนี้วันที่23
1อยากทราบว่าจะท้องไหมคะ ตอนนี้เครียดมาก 
2เป็นผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินรึเปล่าคะ
3ยาคุมฉุกเฉินจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายนานแค่ไหนคะ
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


honey ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ตอนนี้ทานยาคุมรายเดือนแบบ21เม็ด แผงที่3แล้วค่ะ เดือนธันวานี้มี พสพ.กับแฟนบ่อย ช่วงต้นเดือนสวมถุงยางค่ะแต่ช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้สวมถุงยาง แต่แฟนไม่เคยหลั่งในทุกรอบทุกครั้งที่มีพสพ.ค่ะ แล้วสองสามวันมานี้มีอาการมวนๆท้อง เจ็บนม บางครั้งรู้สึกจะอ้วกแต่ไม่อ้วกค่ะ แบบนี้จะท้องมั้ยคะ   
ขอบคุณค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Mimi ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ปกติกินยาคุมแบบ21เม็ด…..ล่าสุดยาหมดวันที่16…..แล้ววันที่16-19มี พสพ.กับแฟนทุกวันมีหลายครั้งและหลั่งในทุกครั้ง…วันที่20ประจำเดือนมา…..วันที่24ต้องเริ่มกินยาแผงใหม่….แต่ร้านขายยาคุมหมด(jp )ถ้าไม่กินต่อเนื่องจะมีสิทธิ์ท้องไหม…เสี่ยงไหมคะ??

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


เอ ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

คือมีเพศสัมพันวันที่29ไมาได้ใส่ถุงแต่ไม่เสร็จทำเเปปเดียว ไม่ได้กินยาคลุม หลังจากนั้นเดือนต่อมาวันที่12ธันวาประจำเดือนมา แต่พอประจำเดือนหมดมีอาการปวดหละงมึนหัวท้องอืดจะท้องไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


a ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

คือว่าแบบ มาช้า10วันแล้วครับ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มาเลย แล้วก็เริ่มแบบมีเส้นเลือดจางๆขึ้นที่บริเวณนมครับ หัวนมชอบตั้งเวลาเอามือไปเล่น หรือไปจับนมหลายๆครั้ง แบบนี้มีโอกาสท้องไหมครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


หมู ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ผมได้มีอะไรกับแฟนในวันที่11หลังจากมีอะไรกันเสร็จผ่านไปไม่ถึง1ชั่วโมงผมได้พาแฟนไปกินยาคุมฉุบเฉินแล้วจาวันที่16-19แฟนผมได้มีเลือดไหลมาแบบกระปริบกระปรอยไหลแบบไม่เยอะพอหลังจากที่หายแฟนผมได้มีอาการปวดหลังและมีอาการปวดท้องน้อยซ้ายขวาเป็นแบบเป็นๆหายๆและในวันที่29-30แฟนผมมีเหมือนคนเมนต์จะมาและมีอาการหงุดหงิดง่ายและทุกๆวันที่1ของทุกเดือนเป็นวันที่เมนต์แฟนผมจะมาแต่เมนต์กับไม่มาและเมนต์์์แฟนผมไม่มาจนถึงวันที่4ครับและแฟนผมได้มีตกขาวแบบขุ่นๆแบบแป้งเปียกครับมีตั้งแต่วันที่26มียาวถึง3วันแล้วก็หายและมีอีทีวันที่2ถึง4ครับแต่มีแบบไม่มากครับผมอยากรู้ว่าแฟนผมจะท้องมั้ยครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Year ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

1.มีอะไรกับแฟนแบบใส่ถุงยางแต่ไม่เสร็จ แล้วแฟนก็ถอดถุงยางออกแล้วมีเลือดติดถุงยางมา อยากทราบว่าเป็นเลือดประจำเดือนติดค้างรึป่าว(เป็นประจำเดือนรอบล่าสุด 12 วันที่แล้ว)
2. พอแฟนถอดถุงยางออกก็สอดใส่เข้ามาอีกครั้งนึง แบบลึกๆ อยากทราบว่ามีโอกาสท้องมากน้อยแค่ไหนคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Gh ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับเเฟนประมาณ20ปลายๆถุงยางเเตกเเต่ยังไม่เสร็จค่ะเลยกินยาคุมฉุกเฉินไปเดือนกันยายนพอต้นเดือนมีเลือกออกค่ะ น่าจะผลข้างเคียงเพราะมาเเค่2วัน พอวันที่16ก็มีเลือดออกมาเเต่ครั้งนี้มา4วันใช่เลือประจำเดือนไหมคะ ตรวจครรภ์ ไปหลังจากมีเพศสัมพันธ์14วัน เเละ18วัน เเละหลัง จากที่นั้นอีกครั้ง เเละตรวจอีกที วันที่1ค่ะหลังจากมีอะไรไป1เดือน   ก็พบเเค่1ขีดคือ ช่วงตรวจมีกินยาฆ่า เชื้อ ยากระเพาะยาเเก้ปวดค่ะ เเละยาถ่าย พยาธิไป  ยาพวกนี้ทำให้ผลเปลี่ยนไหมคะ  เเล้วผลตรวจเเน่นนอนเเล้วใช่ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน่าต่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Test ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรรอบแรกกับแฟน วันนี้ รอบแรกปกติ (ใส่ถุง ล้างอวัยวะเพศด้วยน้ำ)
รอบ 2 อีกรอบ ใส่ถุง แต่ทำไปสักพักนึง จะเปลี่ยนถุง ไม่ได้ล้าง แต่เดินลงไปข้างล่างบ้าน กว่าจะขึ้นมาทำอีกรอบก็ประมาณ 2-3 นาที ตอนกำลังใส่ถุงที่ 3 มือเผลอไปจับ ตรงประมาณกลางๆ ของอวัยวะเพศ ระหว่างกำลังรูดถุงยางลง (นิ้วชี้กับนิ้วโป้ง) แค่นิดหน่อย กังวลว่าจะมีโอกาสที่อสุจิจะยังอยู่เพราะไม่ได้ล้างออกมั้ย หรือ ติดไปกับถุงยางมั้ย ขอคำแนะนำ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Meennnn ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ปกติ​ยาคุม​ต้อง​หมด​23
แต่เรากินหมด22
ไม่รู้​ว่ายาหายรึกินเกินแต่ไม่น่าลืม
นี่เมนส์​ก็​ยัง​ไม่​มาท้องรึป่าวคะถ้าท้องเราไม่พร้อมจริงๆ​

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


คนดี ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

สวัสดีค่ะคุณหมอ พอดีเดือนที่แล้วประจำเดือนมาวันที่16สิงหาคม และมีอะไรกับแฟนวันที่30กันยายนโดยไม่มีการสอดใส่แม้แต่นิดเดียวค่ะแต่ใช้นิ้วกัน พอมาวันที้10กันยายนก็ได้มีอะไรแบบเดิมค่ะคือไม่มีการสอดใส่ใดๆแต่ก็ใช้นิ้วและพอมาวันที่15กันยายนก็มีอะไรแบบเดิมค่ะไม่มีการสอดใส่ใดๆใช้แต่นิ้ว แต่พอมาเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ กังวลว่าจะท้องไหมค่ะจากเหตุการณ์ที่เล่าไปข้างต้น เพราะเดือนที่แล้วรอบเดือน32วันค่ะ ถ้าตามกำหนดเดือนนี้ต้องมาแล้วใช่ไหมค่ะ กังวลว่าแบบที่เล่าไปจะท้องไหมค่ะ เพราะประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


คนสวย555 ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว
  1. พี่คะคือหนูมีอะไรกับเเฟนวันที่13กรกฎาคม​ เเค่ถูด้านนอกคะเเต่พอวันที่22​ กรกฎาคม​ มีอะไรกับเเฟนอีกเเต่ประจำเดือนมา26-28​ กรกฎาคม​ เดือนถัดมาเมนหนูไม่มาหนูเลนกินยาสตรีคะเเล้วเมนมาวันที่26คะวันเเรกมามากวันที่2-4มากระปิกระปรอยคะ​ เเบบนี้ท้องไหมคะ

(หนูมีอาการอาเจียนด้วยคะเพราะเครียดว่าท้อง)​

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Nnnnkk ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนมาวันแรก 1 ส.ค. มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในวันที่ 9 ส.ค. หลังจากนั่นกินยาคุมฉุกเฉินภายใน 12 ชม. มีเลือดออกสีน้ำตาลเข้มถึงดำ 15ส.ค. -16ส.ค. ออกมาเพียงเล็กน้อย เป็นคราบติด กกน. ซึ่งตรงกับวันไข่ตกพอดี จะท้องไหมคะ แล้วเลือดออกเกิดจากอะไร ถ้าเป็นเลือดประจำเดือน แล้วประจำเดือนจะอีกรอบถัดไปตอนไหนคะ 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


sp ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

. ปกติปจด.มาวันที่27มิย แล้วมีพสพ. กับแฟนต้นเดือนกค. ป้องกันใส่ถุงยาง แต่มาเช็กแล้วรั่วตรงโคน จึงกินยาคุมฉุกเฉินไป จนตอนนี้เดือนสค. ประจำเดือนยังไม่มา ตรวจแล้วเมื่อวันที่3ขึ้นขีดเดียว  แบบนี้เป็นเพราะอะไรคะ จะท้องไหม ต้องตรวจซ้ำไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


กังฟู ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์กับแฟน วันที่ 22 กค 63  ไม่ได้ป้องกัน แฟนมีประจำเดือน 13-17 กค 63  หลังจากมีเพศสัมพันธ์ 4 ชม.ต่อมา ก็กินยาคุมฉุกเฉินไป หลังจากนั้นไม่เลือดออก แล้ววันที่ 8 สค 63 ได้ตรวจการตั้งครรภ์แบบปัสสวะ ผลขึ้น 1 ขีด ก่อน ประจำเดือนมา 1 วัน ประจำเดือนของแฟนจะต้องมาวันที่ 9 สค 63 แต่ยังไม่มาเลยครับ มีอาการเหมือนจะเป็นประจำเดือน แต่ก็ไม่มา
อยากทราบว่า
1 ช่วงที่มีเพศสัมพันธ์อยู่ในช่วงตกไข่ไหม (แฟนมีรอบประจำเดือน 27วัน )
2 ที่ตรวจตั้งครรภ์ไป ผมเชื่อถือได้ไหมครับ เพราะว่า ตรวจ หลังมีเพศสัมพันธ์ 18 วัน
3 ที่ ประจำเดือนยังไม่มาเพราะยาคุมฉุกเฉินรึป่าวครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ชา ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีตกขาวมากกว่าปกติ ปจด.มาช้า(ตอนนี้เข้าวันที่27) มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันในวันที่16-17ของเดือนนับตั้งแต่วันแรกของประจำเดือน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


คนดี ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

อาการเจ็บหัวนมเกิดจากอะไร พอทราบไหมค่ะคุณพยาบาลมีความกังวล

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


คนดี ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

อาการเจ็บหัวนมเกิดจากอะไร พอทราบไหมค่ะคุณพยาบาลมีความกังวล

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ส้ม ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนก่อนมีประจำเดือนมาประมาณ 5 วัน แต่ไม่ได้ใส่ถุง สอดใส่4-5 ที แต่ไม่เสร็จ และไม่ได้กินยาคุม จะท้องไหมคะ 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Bee ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

อาการปกติทุกอย่างมีตกขาวแต่รอบเดือนยังไม่มามีอาการปวดท้องแบบปวดๆหายๆ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Taii ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มี พสพ ช่วงระยะตกไข่ ครั้งเดียวหลั่งใน มีโอกาสท้องกี่เปอร์เซ็นต์

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


จีจี้ ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนหลังประจำเดือนหมด1วัน แบบไม่ใส่ถุงยาง พอเสร็จจากนั้น2ชั่วโมง ซื้อยาคุมฉุกเฉินกินแล้วผ่านไป2วัน มีเลือดออกมาเป็นก้อนๆสีจางๆแล้วเลือดมา2วันแล้วก็หมดทั้งๆที่ประจำเดือนพึ่งหมดไป1อาทิตย์อย่างนี้จะท้องไหมค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


เตย ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนหลังหมดประจำเดือน1แบบไม่ได้ใส่ถุงแตกนอกแล้วครบ7วันนี้เดือนออดมา2วัยแล้วหายไปอย่างนี้ท้องไหมค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Jojo ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ทำแท้งครรภ์อายุ่ไม่เกิน12สัปดาห์มีผลเสียอะไรมั้ยครับ มีผลกระทบต่อการตั่งครรภ์ครั้งต่อไปมั้ย

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Emma ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

คือวันที่12 มีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกันเลยกินยาคุมฉุกเฉินวันที่13   แต่วันที่15ก็มีอะไรกันไม่ได้ป้องกันอีกแต่ไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉินคือปล่อยเลย   แต่วันนี้วันที่18  มีเลือดออกจางๆ คืออะไรค่ะจะท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Emma ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

คือก่อนหน้านี้มีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกันเลยกินยาคุมฉุกเฉินไป  แต่ผ่านมาอีก2วันก็มีอะไรกันไม่ได้ป้องกันอีก   แต่วันนี้มีเลือดออกคืออะไรค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Jojo ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ปวดท้องเหนือสะดือ มีความเกี่ยวข้องกับการที่จะตั่งครรภ์มั้ยครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Jojo ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

น้ำที่ออกมาตอนยังไม่เสร็จจากอวัยวะเพศของผช. ถ้านำมือไปสัมผัสแล้วนำไปแหย่ในช่องคลอดของผญ.แต่ไม่ลึก จะท้องมั้ยครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Ploy ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

สวัสดีคะ ประจำเดือนมาวันที่6 มิถุนา ได้มีพสพ กับแฟน โดยการหลั่งนอก วันที26/06/
จนถึงวันนี้ ประจำเดือนยังไม่มา วันที่11 /07 ได้ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ ขึ้น1ขีด อยากสอบถามว่า 2 อาทิตย์สามารถรุ้ผลได้แน่ชัดยังค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


same ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ คือประจำเดือนหนูมาวันที่27แล้วพึ่งหมดไปวันที่30 มิ.ย.  แล้วมีเพศสัมพันกับแฟนวันที่3 กค. แต่ใส่ถุงยางนะคะ แต่พอมาเช็คดูแล้วมันมีรอยรั่วตรงโคนอะค่ะ แต่หนูกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว แบบนี้มีโอกาสท้องไหมค่ะ 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Gueen You ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มือเเฟนเปื้อนน้ำอสุจิ เเล้วเเฟนเอามาเเหย่กับน้องสาวเรา หลังหมดประจำเดือน3วัน จะท้องไหมคะ? กลัวมากเลยคะ กังวลสุดๆ
(ประจำเดือนมาวันที่12-18มิถุนายน)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


bon o bon ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

เราช่วยเเฟน เเฟนปล่อยในปากจากนั้นเราค่ายบนกระดาษทิชชู จากนั้นเเฟนก็เอากระดาษทิชชูนี้ไปทิ้งให้ก็คือน้ำอสุจิก็โดนมือเเฟนเหมือนกัน เเฟนบอกว่าไปล้างเเล้ว ถ้าสมมุติส่าเเฟนเเค่ล้างกับน้ำเปล่าไม่ได้ใช้สบู่ เเล้วหลังจากนั้นเเฟนก็เอานิ้วมาเเหย่น้องสาวเราจะท้องไหม 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


bon o bon ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

อยากทราบตามคำถามเลยค่ะ ช่วยตอบเป็นข้อๆได้ไหมคะ
1.การที่เมนส์มามันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยไหมคะว่าจะไม่ท้องเเล้ว (คือมา7วันทั้งหมด ตั้งเเต่วันที่12-18 มิถุนายนค่ะ)
2.ช่วงมาเมนส์รู้สึกว่าปานนมยิ่งคล้ำกว่าก่อนๆ เป็นฮอร์โมนในช่วงของการมาเมนส์หรือเปล่าคะ หรือเพราะเรากังวลเกินไปเลยทำให้คิดไปเอง อาการนี้มารู้สึกหลังๆตอนเมนส์จะหมดอ่าค่ะ
3.ทุกครั้งที่มี พสพ. เเฟนจะสวมใส่ถุงยางตลอด ยกเว้นเเค่ตอนที่มีการถู่ไถ่กันภายนอกจะไม่มีการใส่บ้างไม่ใส่บ้าง เเต่เฉพาะตอนถู่ไถ่กันภายนอกนะคะ เเต่เมื่อมี พสพ.กันก็จะสวมถุงยางทุกครั้ง จะเสี่ยงท้องไหมคะ
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


bon o bon ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนมาเเสดงว่าไม่ท้องเเล้วใช่ไหมคะ
คือมาวันที่ 12ออกเยอะมากใช้ผ้าอนามัยเเผ่นใหญ่ของกลางคืนใช้วันล่ะ2-3เเผ่น หลังๆมานี้ออกน้อยล่ะ จนถึงวันนี้วันที่16ก็ยังมีเเต่มีน้อยมากเเล้ว ใช้ประจำเดือนไหมคะ  ปกติก่อนที่ไม่ได้เริ่มกินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนจะมาอย่างน้อย7-8วัน เเต่พอได้เริ่มกินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนมาระยะสั้นยังงี้ อยากทราบว่านี้ใช้ประจำเดือนหรือเปล่าค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Honny ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

สอบถามค่ะ มีพสพกับแฟนวันที่ 24 พ.ค. แล้วหลั่งในค่ะ น่าจะช่วงไข่ตก เพราะมีตกขาวเป็นมูกใสๆเหนียวๆ  (ปจดมาเมื่อวันที่ 9 พ.ค.) แต่เดือนนี้ปจดยังไม่มา ซื้อที่ตรวจมาตรวจเมื่อวานขึ้น1ขีด (นับจากที่มีพสพ 17วัน) แบบนี้จะมีโอกาสท้องไหมคะเพราะไม่ได้คุมกำเนิด พอดีแฟนอยากมีลูกค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


bubu ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

 การที่เราช่วยเเฟนจนเเฟนเสร็จ(ช่วยด้วยมือนะคะ ไม่ได้มีการสอดใส่เเต่อย่างใด)เเล้วอสุจิออกมาโดนมือนิดหน่อย จากนั้นก็รีบไปล้างด้วยน้ำประปาค่ะไม่ได้สบู่ เเล้วก็ตอนอสุจิออกมาคือเเฟนปล่อยในปากเราเราก็ไปคายทิ้งพร้อมกับล้างมือที่โดนไปด้วยค่ะ 
อยากทราบว่า
1.การที่อสุจิโดนมือเเล้วรีบไปล้างออกด้วยน้ำประปาเเต่ไม่ได้สบู่ด้วย จากนั้นเราก็ขับรถกลับบ้านไป ขับมอเตอร์ไซต์ค่ะ(ประมาณ20-30นาทีมั้งคะขับรถถึงบ้าน) ถึงบ้านก็เข้าห้องน้ำเเล้วเอามือไปล้างน้องสาวหลังทำธุระเสร็จ นึกขึ้นได้ว่าลืมล้างมือด้วยสบู่ จะท้องไหมคะ?
2.ถ้าเผลอกลืนน้ำอสุจิลงไปจะไม่ท้องใช่ไหมคะ?
3.ตอนเเฟนหลั่งน้ำอสุจิออกนั้นเหมือนเเฟนจะทำอสุจิโดนเสื้อเราด้วยเเล้วรีบกลับไปซัก การที่อสุจิเลอะเสื้อผ้า เเล้วมันซึมเข้าผิวหนังจะเสี่ยงท้องไหมคะ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


บอย ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

อยากถามว่า ไม่มีเพศสัมพันธ์กัน แต่ใช้นิ้วช่วย แต่ก่อนใช่นิ่วช่วย ได้มีการไปจับน้ำหล่อลื่นเพศชาย แต่ตอนล่วงไปไม่ได้ล่วงเข้าไปลึกถึงช่องคลอด แต่แค่อยู่ปลายด้านนอกจะท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ใด๋ ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

หลังจากกินยาคุมฉุกเฉินได้7วัน เลือดออกจากช่องคลอดแบบกระปริบกระปรอย แล้วประจำเดือนจะมีอีกเมื่อไหร่คะ
แล้วหนูจะท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ชมพู ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สวัสดีคะ หนูไม่ได้มีเพศสัมพันราวๆ 1-2 เดือนได้แล้วคะ ปกติเมนก็ไม่ได้มาตรงวันมากนัก เดือนที่แล้ว 6-10 เดือนนี้ยังไม่มาเลยคะ แต่ตอนนี้รู้สึกปวดเนื้อตัวไปหมด เวียนๆหัว ปวดท้องเหมือนหิวข้าว ฉี่บ่อยนิดหน่อย จะท้องไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


เอ ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือผมมีอะไรกับแฟนวันที่ 31 แต่แฟนจะเมนมาทุดวันที่ 8 9 โดยมีการหลังนอกและพอจะมีอะไรรอบที่ 2 แฟนก็มีการออรัลเซ็กให้ก่อนที่จะมี พสพ แต่เลยมา 3 วันแล้วเมนยังไม่มาซื้อที่ตรวจมาตรวจก้ขึ้นแค่ขีดเดียว แบบนี้ยะมีโอกาศท้องไหมครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Bum ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ คือตอนนี้กังวลว่าตัวเองท้องมั้ย คือหนูมี พสพ แบบไม่ป้องกันวันสุดท้าย วันที่ 17 กพ หลังจากนั้นวันที่ 23 กพ ปจด ก็มาค่ะแต่มาน้อยแล้วก็จางมา4วันมีอาการคลื่นไส้อาเจียนวันที่ 24  หลังจากหนูได้ตรวครรภ์ไป 1 ครั้งวันที่ 5 มีนา แต่ว่าตรวจตอนกลางคืน แล้วประจำเดือนของเดือนมีนาก็ไม่มา หนูได้ตรวจครรภ์ครั้งล่าสุดวันที่ 31 มีนา ใช้ที่ตรวจ 2 อัน ขึ้น1 ขีดหมด เลยกังวลว่าจะท้องมั้ยคะ หนูมีอาการเหมือนปวดท้องประจำเดือนด้วยเล็กน้อยแค่ตอนกินน้ำเย็นกับเจ็บหน้าอกบ้างบางวัน หนูเลยกังวลว่าหนูจะท้องรึป่าวคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Me ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

เเฟนผมมีอาการปวดท้องน้อยซ้ายขวาสลับไปมาโอกาสท้องไหมครับ หลังมีเพศสัมพันธ์มา 17 วันเเต่ยังไม่มีอาการคนท้องเลยนะครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Been ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

เคยมีอะไรกับแฟนแล้วถุงแตกครับ ค้างไว้ข้างในยุแปปนึง ถงยางแตก ก็กินยาคุมฉุกเฉินไป ล่ะไกล้วันเมนส์มา เมนส์ก็มาปกติของเดือนนั้น มาเดือนนี้ เมนส์ปกติจะมา18-19 นี่ผ่านมา4 วันแล้วเมนส์ยัง ไม่มา แต่รู้สึกว่าจะมา มีอาการ ตัวร้อน เจ็บหน้าอก คือยังไง เพราะตอนถุงยางรั่ว กินยาคุมหลังจากนั่นแค่ 1 ชั่วโมงกว่าๆ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


หลิน ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มี. พสพ แบบป้องกัน พอถึงเวลาประจำเดือนมามีอาการปวดท้องมากๆแต่เมนไม่ไหล
แบบนี้ปกตไหม
แล้วมีโอกาสท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


สาวีตรี ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

เดือนมกราเมนส์มา 22/1/63 เดือนกุมภาประจำเดือนยังไม่มา มีอะไรกับแฟนวันที่29/02/63 เลยประจำเดือน 3-4 วันแล้ว หลั่งนอก  แต่กินยาคุมฉุกเฉินตอน5 โมงเย็นของวันนั่น กับ6 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น จะท้องไหม ตรงวันตกไข่ไหม ? 
ขอบคุณคำตอบพลางๆครับบ !!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ตี๋ ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือมีอะไรกับเเฟนวันที่21ประมาน23:00เที่ยงคืนเเล้วป้องกันอยู่ครับพอประมานตี1ตี2มีอะไรกันอีกครั้งเเล้วไม่ได้ป้องกันครับเเล้วหลั่งข้างนอกครับพอช่วงสายๆ10โมง11โมงซื้อยาคุมกำเนิดมากินครับชนิดเม็ดเดียวครับพอช่วงบ่ายครับมีอะไรกันอีกเเล้วก็ป้องกันอีกครับตกช่วงเย็นประมาน4-5โมงมีอะไรกันโดยไม่ป้องกันครับอยากทราบว่าท้องหรือไม่ท้องครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ปลาดาว ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือผมหลั่งไปเเล้วนะคระบเเล้วผมก้เช้ดทําความสะอาดครับผมก้รอประมาณ5-10นาทีเเล้วใส่ถุงยางเเต่ใส่ไม่สุดผมสอดใส่ตรงอวัยวะเพศเเฟนผมเเค่ส่วนที่ผมใส่ถุงยางมีโอกาสท้องไหมครับเเฟนเมนหายมา2สัปดาเเล้วครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สอดใส่แบบมีกกน.อยู่มันเข้าไปแค่นิดเดียวท้องไหมคะรีบเอาออกเลย

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Nim ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

aคือหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟน เดือนที่แล้ว ปกติเมนส์จะมาวันที่ 4เเต่ไมาได้มาตรงทุกเดือนนะคะ เเต่เดือนธันวากับมกรา มาตรงค่ะ เเล้วเดือนนี้ เมนส์ยังไม่มา เเล้ววันนี้หนูมีเพศสัมพันธ์กับเเฟนอีก หนูควรกินยาคุมหรือตรวจเลยดีคะ ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สอดใส่ภายใต้กกน.ท้องไหมคะ คือใส่กางเกงในแต่สอดใส่หรือแค่ดันๆช่องคลอดไปนิดนึงท้องไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือแฟนหนูนั่งข้างล่างค่ะ แล้วหนูนั่งข้างบน โดยที่ทั้งสองฝ่ายใส่กางเกงในอยู่ค่ะ แล้วถูไถอวัยวะเพศกัน มีขย่มกันเล็ดน้อยค่ะ เหมือนจู๋จะดันๆจิ๋ม แต่ไม่แน่ใจว่ามันเข้าไปในช่องคลอดหรือเปล่า ถ้าเข้าไปมีโอกาสท้องไหมคะ แล้วถ้าแค่ถูไถแบบใส่กกน.จะท้องไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

-ใช้นิ้วเปื้อนอสุจิสอดใส่จะท้องไหมคะ ตรงกับวันที่ตกไข่
-ใช้ปากที่เปื้อนอสจุิมาเลียจิ๋มท้องได้ไหมคะ
ท้อง/ไม่ท้อง เพราะอะไรคะ??

  1. ขอบคุณค่ะ
Question Tags:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ที่เคยตั้งคำถามไว้ค่ะว่าเก็บที่ตรวจครรภ์ไว้ในตู้เสื้อผ้า อากาศไม่รู้เท่าไหร่แต่ในซองบอกให้เก็บอุณหภูมิที่2-30 c 
 
วันนี้ได้เอามาใช้อ่านผลแล้วเป็น1ขีด ไม่ทราบว่าเชื่อถือได้ไหมคะ ถ้าฉี่ไปโดนที่อ่านผลนี่จะทพให้ผิดพลาดไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ที่เคยตั้งคำถามไว้ค่ะว่าเก็บที่ตรวจครรภ์ไว้ในตู้เสื้อผ้า อากาศไม่รู้เท่าไหร่แต่ในซองบอกให้เก็บอุณหภูมิที่2-30 c 
 
วันนี้ได้เอามาใช้อ่านผลแล้วเป็น1ขีด ไม่ทราบว่าเชื่อถือได้ไหมคะ ถ้าฉี่ไปโดนที่อ่านผลนี่จะทพให้ผิดพลาดไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Kk ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ผมมีอะไรกับเเฟน โดยการสอดเเล้วผม ใส่กางเกงในกับกางเกงทับกันเเต่ผมเเตกเเล้วมีอสุจิเปื้อนเเล้วซึมผ่านกางเกงในกับกางเกงเป็นรอยเปียกฝ่ายหญิงไม่ใส่อะไรคับ ผมมีอะไรเเบบนัันเเบบที่กางเกงเปียกคับ เเต่ไม่ได้สอดเข้าไปลึกนะคับ จนฝ่ายหญิงเสร็จ อยากทราบวาาจะท้องไหมคับ เพราะฝ่สยหญิงเมนก็ยังไม่มาทีคับ ปกติมาวันที่ 3 วันนี้วันที่8 เเล้วคับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ppskk ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ก็คือเราประเดือนได้3-4วันทีนี้ก่อหายไป1วันเเล้วพออีกวันมาก็ใส่ป้าอนามัยกันไว้ก่อนและวันทีเราใส่ผ้าอนามัยกันไว้เราไปมีเพศสัมพันธ์แตกนอก แล้วทีนี้พอมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จเราก่อไปห้องน้ำผ่านไปสักแปปประจำเดือนเราก็มาและพอผ่านไปสักอาทิตมีเมือกสีใสๆไหลออกที่ช่องคลอดเราเลยอยากรู้ว่ามันคืออะไร จะท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Bba ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ใช้นิ้วเปื้อนอสุจิสอดใส่ในอวะเพศในวันตกไข่หรือก่อนไข่ตกท้องไหม? บ้างก้บอกท้อง บ้างบอกไม่ท้อง สรุปยังไง

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


มุก ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันกับแฟนแล้วแตกนอก แต่กินยาคุม
จะท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Rar ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนครั้งล่าสุดมาเดือน พ.ค 2562  ประมาณวันที่ 15  เดือนมิถุนายน มีอาการปวดท้องประจำเดือน คัดเต้านม มีเลือดออกติดผ้าอนามัย มาประมาณวันที่20  ใช้วิธีคุมกำเนิดโดยหลั่งข้างนอก  ดิฉันอายุ 39 วันนี้ตรวจการตั้งครรภ โดยซื้อแผ่นมาเทส 
ขึ้นมา 2 ขีด  แต่ตอนที่ตรวจยังเป็นช่วงที่มีเลือดออก แต่น้อยมาก อย่างนี้ผลเทสเชื่อถือได้มั้ยคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


pupii ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ท้องบวม นอนไม่หลับ อยากอาหาร ท้องผูก มีเพศสัมพันธ์มาแล้ว2สัปดาห์ แตกนอก ท้องเต้นเป้นจังหวะตามหัวใจ มีเมือกสีขาวมาเป้นบางวัน ประจำเดือนมาช้า2วันคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


hory ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

เริ่มมีประจำเดือนวันที่4-7 พค. ค่ะ แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่11-12 พ.ค โดยไม่ป้องกัน(ใช้วิธีหลั่งนอก) วันที่ 14-15 พค.มีตกขาวแล้ววันที่ 19 พค. มีเลือดออกช่องคลอดนิดหน่อย เป็นอาการของการฝังตัวอ่อนรึเปล่าคะ เครียดเลยตอนนี้
ปล.ไม่ได้กินยาคุมใดๆค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Jopp ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

กินยาคุมฉุกเฉินวันที่3ผ่านมา7วันแล้วยังไม่มีเลทอดออกมานี้แปลว่าท้องหรอครับ
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับยาคุมให้หน่อยครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Jopp ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ถ้านิ้วเราเปื้อนอสุจิแล้วเอานิ้วไปเช็ดกับดางเกงนะครับแล้วนำนิ้วนั้นนะแหย่เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงจะมีโอกาสท้องไหม(ตอนนี้ให้กินยาคุมฉุกเฉินแล้วครับ)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


J opp ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ถ้าเอาอสุจิไปเช็ดกับกางเกงแล้วมาแหย่ในช่องคลอดจะท้ิงไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ฟาง ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ปวดท้องแบบจุกๆหน่วงๆ หิวบ่อย ปวดฉี่บ่อย ปวดหลัง ปวดเอว 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Sss ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

พอดีว่าผมกับแฟนมีอะไรกันโดยใส่ถุงยางมาตลอดแต่เดือนนี้รอบแรกเหมือนไม่ได้มีอะไรกันนานแฟนเลยเจ็บแต่ใส่ถุงปกติไม่มีปันหาอะไรแต่พอรอบที่สองพอเสร็จแล้วผมก้ใส่ถุงเอาออกก่อนปกติแต่พอเอาถุงมาใส่กระดาษทิชชู่เหมือนมีเมือกหรืออะไรซักอย่างสีชมพูแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในถุงด้วยไหมเลยลองเอาไปใส่น้ำก้ไม่มีรั่วแต่ใส่น้ำผ่านๆไม่ได้บีบเช็คทีละจุดเลยอยากถามมีโอกาศท้องไหมพอดีเลยรอบเดือนที่แล้วมา8วันแต่แฟนเป็นคนประจำเดือนมาไม่ปกติเคลื่อนอยู่แล้วแต่เดือนนี้กังวลเพราะเห็นมีสีแปลกๆช่วนหน่อยครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ลัลนา ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ถ้าไม่มั่นใจว่าท้อง แต่กินยา medabon ไป จะเป็นอย่างไรคะ
คือตอนนี้ไม่มั้นใจว่าท้องไหม เพราะยังตรวจไม่พบ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ruby ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

กินยาคุมแบบ28เม็ดอยู่ ตอนแรกกินเวลา20.30 ตลอด(แผงแรก-แผงนี้แผงที่2) เมื่อวันก่อนต้องไปธุระ กลัวลืมเลยกินล่วงหน้าตอน 1 ทุ่ม เมื่อวานเลยเปลี่ยนเวลามากินตอน1 ทุ่มเช่นกัน วันนี้มีพสพ. กับแฟน มีโอกาสท้องมั้ยคะที่เปลี่ยนเวลากินยาคุม ตอนนี้กินแผง2ได้ครึ่งนึง ต้องกินยาคุมฉุกเฉินซ้ำไหม

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Ruby ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

กินยาคุมแบบ28เม็ดอยู่ ตอนแรกกินเวลา20.30 ตลอด(แผงแรก-แผงนี้แผงที่2) เมื่อวันก่อนต้องไปธุระ กลัวลืมเลยกินล่วงหน้าตอน 1 ทุ่ม เมื่อวานเลยเปลี่ยนเวลามากินตอน1 ทุ่มเช่นกัน วันนี้มีพสพ. กับแฟน มีโอกาสท้องมั้ยคะที่เปลี่ยนเวลากินยาคุม ตอนนี้กินแผง2ได้ครึ่งนึง ต้องกินยาคุมฉุกเฉินซ้ำไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


กังวลใจ ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์วันที่15หลั่งในกินยาคุมฉุกเฉินไปครับหลังจากนั้น8วันมีเลือดออกมาไม่มากเท่าประจำเดือนมา2วันหลังจากนั้นวันที่29ใช้ที่ตรวจครรภ์ขึ้นขีดเดียวไม่มีขีดที่สองลางๆอยากจะถามว่าที่ตรวจไปมันชัวร์ไหมครับหรือต้องตรวจซ้ำอีก? ปลที่หลั่งในนี้ถุงแตกนะครับ,เมนแฟนผมมาวันที่8มกราคม นะครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Li ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

เวลามีอะไรกันถุงยางขอบเลื่อนขึ้นมาแต่ไม่หลุดนะคะ แบบนี้เสี่ยงท้องไหม เพราะถุงยางเลื่อนขึ้นมาแต่เราก็เลื่อนมันลงไปเหมือนเดิมค่ะ เมนไม่มาอาทิตย์1แล้วค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Kay ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ประมาณ23กย มีอะไรกับแฟนไม่ป้องกัน แล้ววันที่14ตค มีเลือดออกจากช่องคลอดแต่น้อยมาก ประมาณ2-3วันก็หมดไป คือปกติปจดจะเยอะมากและหลายวัน จนวันที่27ตค มีเลือดออกมาอีก ไม่แน่ใจว่าเป็นอาการท้องหรือป่าว ถ้าไม่ใช่ก็อยากรู้ว่าเพราะอะไร

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Kay ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ประมาณ23กย มีอะไรกับแฟนไม่ป้องกัน แล้ววันที่14ตค มีเลือดออกจากช่องคลอดแต่น้อยมาก ประมาณ2-3วันก็หมดไป คือปกติปจดจะเยอะมากและหลายวัน จนวันที่27ตค มีเลือดออกมาอีก ไม่แน่ใจว่าเป็นอาการท้องหรือป่าว ถ้าไม่ใช่ก็อยากรู้ว่าเพราะอะไร

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Seimei ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนมาวันที่ 20กค61 มีเพศสัมกับแฟน 27-30กค61ไม่ป้องกัน หลังจากนั้น เดือนสิงหา กันยา จนมาถึงตอนนี้ ประจำเดือนยังไม่มา แต่เมื่อเดือนกันยาช่วงต้นเดือนตรวจปัสสวะไปแล้วขึ้น 1 ขีดไม่ท้อง แบบนี้มีโอกาสท้องอยู่ไหมคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Nook ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

เรามีเพศสัมพันธ์วันที่ประจำเดือนหมดพอดี ประจำเดือนมาตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15เรามีเพศสัมพันธ์วันที่16หลังจากนั้นอีกครึ่ง ชม เราได้กินยาคุมฉุกเฉินไป ผ่านมา7วันมีเลือดออกมา2วัน แต่ไม่เยอะมาก แบบนี้จะท้องไหมคะ แล้วประจำเดือนจริงๆจะเลื่อนไปนานแค่ไหน ตอนนี้เลยวันที่ประจำเดือนควรมา1สัปดาห์แล้วค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ball ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ตอนแรกตรวจได้2ขีดจางมากแล้วเว้นมาตรวจอีกทีอีก4วัน ตรวจแล้วขึ้นขีดเดียวจะท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Nawkkk99 ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
  1. คือว่ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่ 8 ใส่ถุงยางแต่คิดว่าถุงยางน่าจะขนาดไม่พอดี(ใหญ่ไป) แต่สอบถามแฟนทีหลังแฟนบอกว่ามันไม่ได้หลุดคือไม่ได้หลวมมาก แล้วมีการสอดใส่แต่ไม่ได้สอดเข้าไปลึก เข้าไปประมาณไม่ถึง1นาทีก็เอาออก แฟนไม่ได้หลั่งน้ำอสุจิเลย เพราะมาเสร็จทีหลัง ถุงยางไม่ได้รั่ว เมื่อวานมีการใช้นิ้วของแฟนช่วยตัวเองแล้วทำค่อยข้างแรงแฟนไม่ได้ตัดเล็บ แต่เมื่อคืนดิฉันปัสสาวะแล้วพบว่ามีเลือดออกมากระปริบกระปอย(ยังไม่ถึงเวลามีประจำเดือน)ไปอ่านว่าเหมือนกับเลือดล้างหน้าเด็ก แล้วตอนนี้ก็รู้สึกปวดท้องน้อยหน่วงๆ ท้องรึป่าวคะกังวลมาก

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Lilltelbew ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

ปรึกษาหน่อยคะคือสมัยเรียนย้อน 8 ปีที่แล้ว ช่วงปี 52-54 ตอนนั้นมีเพศสัมพันกับแฟนครั้งแรกโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง เพราะปล่อยนอก แต่ถ้าปล่อยในจะกินยาคุมฉุกเฉินแทนคะ เดือน1 กินประมาณ 1-2 กล่อง ระยะเวลาใช้ที่กินคือ 3 เดือนหรือ 6 เดือน จะกินยาคุมฉุกเฉินครั้ง 1 ติดต่อ ทำแบบนี้เกือบ 2 ปี แต่พอปี 55 ก็ไม่กินยาคุมฉุกเฉินอักเลยคะ เพราะทำให้มดลูกแห้ง ตั้งแต่นั้นมามีเพศสัมพัธ์กับแฟนก็ไม่ได้ป้องกันคะเป็นเวลา 4 ปีก็ไม่ท้องจนถึงปัจจุปัน    เพราะปกติจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเดือนละ 1-2 ครั้งต่อเดือน แต่ไม่เคยป้องกันปล่อยในตลอดไม่ได้ใส่ถุงยาง ไม่ได้ทานยาคุม ทำแบบนี้มาระยะ 3-4 ปีได้แล้วคะแต่ก็ไม่ท้อง รอบเดือนก็มาปกติ  จะมาต้นเดือน หรือไม่ก็กลางเดือน จนมาถึงเดือนนี้คะ ซึ่งผิดปกติ คือรอบเดือนมาวันที่ 30 เม.ย-3พ.ค  คะ  พอวันที่18 มีเพศสัมพันกะแฟน ก็คือไม่คุมปล่อยใน  พอมาวันที่ 24 รอบเดือนมาอีกครั้งแต่มาแบบกระปิดกระปอย สีน้ำตาลบาง ดำบาง ชมพูบาง เป็นเล็กน้อยติดกางเกงใน  พอใส่ผ้าอนามัยก็ออกนิดเดียว แต่เวลาเหยี่ยวก็จะออกมาด้วยคะ เป็นแบบนี้ 3-4 วัน คะ และในช่วงเวลา 3-4 วันนี้มีอะไรกับแฟนด้วยคะปล่อยใน คืออยากทราบว่าจะท้องหรือไม่คะ หรือจะเป็นอะไรไหมคะ ช่วยตอบทีคะ คือกังวลมากคะเพราะไม่เคยเปน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Cream ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

คือเรามีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งล่าสุดตอนต้นเดือนมีนาค่ะแบบบสวมถุงยางอนามัยป้องกันนะคะแต่ไม่ได้ทานยามคุมหรือยาคุมฉุกเฉินเลยค่ะพอถึงเวลาประจำเดือนเรามาช่วงกลางเดือนมีนาคมประจำเดือนของเราก้มาตามปกติค่ะแต่พอมาเดือนเมษายนสิ้นเดือนแล้วประจำเดือนเรายังไม่มาเลยค่ะ ตกขาวก้ไม่มีหัวนมก้ไม่เจ็บเลือดอะไรก้ไม่มีเลยแต่รุ้สึกว่าลิ้นรสชาติแปลกๆไม่รุ้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า(หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กันตอนต้นเดือนมีนาก้ไม่ได้มีอะไรอีกเลยนะคะ)
อยากถามว่า>>>>เราจะมีโอกาสท้องหรือท้องหรือเปล่าคะ เพราะเหตุใดค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


nataya ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

มีไรกันแตกในถุงยางแต่ไม่ได้เอาออกประมา1นาทีและช่วงนั้นมาเม้นอยุ่ด้วยมีโอกาสท้องไม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


nataya ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

มีไรกันแตกในถุงยางแต่ไม่ได้เอาออกประมา1นาทีและช่วงนั้นมาเม้นอยุ่ด้วยมีโอกาสท้องไม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Honey ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

รู้สึกตุ้บๆที่ท้อง คลื่นไส้ เจ็บหน้าอกไม่ใช่ช่วงรอบเดือนมา แต่รอบเดือนมาไปแล้วมีลักษณะเหนียวแปลกๆ มีเพศสัมพันป้องกันด้วยถุงยางแต่ไม่ได้เช็คค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Pun ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

พอดีมีพสพ ไม่ได้ใส่ถุง แต่อวัยวะเพศชายแห้ง แล้วหลั่งนอกท้องไหมคับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


Nam ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนเพิ่งหมดได้ประมาณ5-6วัน แล้วมีอะไรกับแฟนจะท้องไมค่ะ?? 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


pp ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันกับแฟนล่าสุดวันจันที่6ค่ะ กินยาคุมมา5แผงแล้ว
บวกกับใช้ถุงยางตลอด แต่ล่าสุดคือเพิ่งลองหลั่งนอก ก็เลยสงสัยว่าถ้าประจำเดือนมาหลังยาคุมเม็ดที่28 จะท้องรึป่าวคะ ตอนนี้เม็ดที่24แล้ว เลยสงสัยค่ะ.
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer


ศึกษา ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

วันนี้มีอะไรกับแฟน แล้วก็สวมถุงยาง แต่เมื่อทำไป ได้สักพักถุงยางมันก็ย่นมาเหลือครึ่งนึงของ น้องชาย   เลยดึงขึ้นใหม่  แล้วตอนจะเสดก็เสดข้างนอก พร้อมใส่ถุงยาง …มีโอกาสตั้งท้องไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer