ท้องไม่พร้อม

ปิยมาศ ถามเมื่อ 1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ยุติการตั้งครรภ์เจ็บไหม ต้องใช้วิธีกินหรือฉีดหรือเหน็บยาค่ะ

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีบางคลินิกที่ให้บริการแบบดูดเอาชิ้นเนื้อออก แต่มีเงีื่อนไขที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ส่วนจะเจ็บยังไง ก็คล้ายกับอาการปวดประจำเดือน เวลาที่เมนส์มา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วยปรึกษาท้องไม่พร้อมที่ 1663 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-21.00 น.