ท้องไม่พร้อม

เสาวลักษณ์ ถามเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

ไม่พร้อมตั้งท้อง ตอนนี้อายุครรภ์ 1 เดือน  จะสามารถเอาออกด้วยวิธืไหนได้บ้างคะ

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

ยุติการตั้งครรภ์ทำได้ 2 วิธี คือ ด้วยยาและการดูดเอาตัวอ่อนออก 
คลินิกที่ให้บริการโดยมากมีเงื่อนไขที่อายุครรภืไม่เกิน 12 สัปดาห์ เกินกว่านี้ก็ทำได้แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงตามและหน่วยบริการที่รับทำมีน้อย ค่าใช้จ่านที่ไม่เกิน 12 สัปดาห์อยู่ที่ 4,000-5,000 บาท ไม่ฟรี
กรณีที่รพ.จะทำให้ก็ต่อเมื่อเป็นการตั้งครรภ์ที่ผู้หญิงอายุน้อยกว่า 15 ปีและถูกล่วงละเมิดทางเพศมาหรือกรณีที่การตั้งครรภ์นั้นเป็นรอันตรายต่อสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์พิการ/ปัญญาอ่อน อะไรประมาณนี้
สอบถาม/ปรึกษาเพิ่มเติมที่สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-21.00  น