ท้องไม่พร้อม

B ถามเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

ท้องแต่ยังไม่พร้อมมีบุตร

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

ปรึกษาสายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-21.00 น