ทำกิจกรรมทุกวัน วันละ3ครั้งเป็นไรไหม

สมจิต ถามเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

ทำตอนเช้า ตอนบ่าย ตอนนอน