ทานยาคุมดิออร่าแบบ21เม็ดเหลืออีก2เม็ดแต่มีประจำเดือน

Avatarขวัน ถามเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ทายาคุมดิออร่าแบบ21เม็ดมาประมาน6เดือนแร้วค่ะพอทานยาหมดแผงประมาน3-4วันปีะจำเดือนก็มาแต่เดือนนี้ทานยาคุมยังเหลืออีก2เม็ดต่อหมดแผงแต่มีประจำเดือนมาจะเป็นอันตรายไหมค่ะและจะเสี่ยงท้องไหม

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

หากคุณกินยาคุมได้ต่อเนื่องทุกวัน ยาสามารถป้องกันการตกไข่ได้ คุณจะไม่ท้องแม้ว่าจะมีพสพ.ไม่สวมถุงยาง 
ที่ควรตระหนักคือโรคติดต่อทางพสพ.ที่ยาคุมไม่สามารถป้อกันได้ ถ้าอยากปลอดภัย คุยกับคู่ให้เข้าใจ ร่วมกันรับผิดชอบในการป้องกัน ถ้าตกลงว่าจะไม่สวมถุงยางในคู่ของเรา เวลาที่ไปกินกับคนอื่นต้องป้องกัน