ถ้าไม่ขลิบแต่ใส่ถุงยางแล้วมีsexจะติดโรคอยู่ไหม

Boo ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ไม่ว่าจะขลิบหรือยังไม่ขลิบ หากคุณสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. ไม่มีสด ไม่เสี่ยงติดเชื้อโรคติดต่อทางพสพ. อย่างไรก็ตาม มันมีโรคบางโรคที่ติดได้จากการสัมผัสถูไถ(แม้จะไม่มีการสอดใส่)นอกถุงยาง คือ เริม ไวรัสเอชพีวีที่เป็นสาเหตุของหูดหงอนไก่และมะเร็งปากมดลูก
มีการศึกษารายงานว่า อวัยวะเพศที่ขลิบแล้ว โอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ 100%