ถ้ามีเพศสัมพันแล้วทานยาคุมจะท้องไหม

เฟีย ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
Question Tags:
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ถ้าจะป้องกันท้องด้วยยาคุม ต้องเป็นยาคุมแผงรายเดือนที่กินต่อเนื่องทุกวัน กินก่อนมีพสพ.
ยาคุมฉุกเฉิน ป้องกันท้องได้ ๘๐-๘๕ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น กินแล้วก็ยังเสี่ยงท้อง กินหลังมีพสพ.
ยาคุมทุกชนิดไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางพสพ. อยากปลอดภัยก็ต้องให้ผู้ชายสวมถุงยางทุกครั้ง