ตรวจhiv

Avatarไก่ ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ตรวจhivหลังเสี่ยง34วันผลเป็นปกติ วางใจได้แล้วยังคับ

Avatarไก่ ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ตรวจhivหลังเสี่ยง34วันผลเป็นปกติ วางใจได้แล้วยังคับ