ตรวจ HIV

CAT01 ถามเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ขออนุญาติสอบถามคุณหมอหน่อยครับ
**พอดีลืมแจ้งคุณหมอว่า ไปเสี่ยงมาในวันที่ 28 พฤษภาคม
(ติดโควิด29 พฤษภาคม ได้ทานยา *ฟาวิพิราเวียร์ ไป 5 วัน ถึงวันที่ 4 มิถุนายน)
ได้เข้ารับมาตรวจ HIV ในวันที่ 25 มิถุนายน เป็นเวลา 29วัน (ตรวจด้วยน้ำยา GEN4) ผลออกมาเป็น (ลบ)
อยากทราบว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ มีผลต่อการตรวจหาเชื้อไหมครับ (หรือต้องเข้าไปรับการตรวจใหม่ครับ)
**ปิดเคสได้หรือยังปิดไม่ได้ครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ยาฟาวิฯ ไม่มีผลต่อเชื้อเอชไอวี ผลการตรวจหาเชื้อด้วยน้ำยา gen 4 เป็นลบที่ 29 วัน แปลว่าคุณไม่ติดเชื้อ ปิดเคสได้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer