ตรวจโรค

Amethyst ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ผมไปตรวจโรค หลังเสี่ยงมา ทุกเดือนครับ เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ ครั้งครับผม 3ครั้ง  ผลออกมาเป็นปกติ จะถือว่า รอดยังครับผม 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

หากในช่วง 3 เดือนที่คุณตรวจเลือดทุกเดือน ไม่มีการไปเสี่ยงมีพสพ.ไม่ป้องกันอีก ผลการตรวจเชื่อถือได้ ปิดเคสได้ค่ะ