ตรวจครรภ์

Avatar:) ถามเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

เราสามารถตรวจครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันได้กี่วัน

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

14 วันขึ้นไป ให้ตรวจจากปัสสาวะแรกในตอนเช้าหลังตื่นนอน