ตรวจการตั้งครรภ์

สมชาย ถามเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตรวจครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ์ 20 เป็นผลที่แม่นยำรึยังครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้ว

หากระหว่าง 20 วันหลังจากที่มีพสพ.ไม่ป้องกัน ไม่ได้มีการเสี่ยงอีก ผลการตรวจการตั้งครรภ์ก็เชื่อถือได้