ตกขาวมามากแต่ยังไม่เป็นประจำเดือน

แมวเหมียว ถามเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตกขาวจะมามากช่วงตกไข่และช่วงก่อนเป็นประจำเดือน  ทำอะไรไม่ได้ ก็รอต่อไป

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer