ชนันท์ธิดา อินถอด อยู่เชียงใหม่ติดเอดส์รับยาไปรษณีย์ได้ไหมค่ะ

ชนันท์ธิดา อินถอด ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ชนันท์ธิดา  อินถอด อยู่เชียงใหม่ติดเอดส์รับยาไปรษณีย์ได้ไหมค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

คุณติดเชื้อเอชไอวีนะคะ ไม่ได้เป็นเบาหวานที่จะสามารถรับยาได้ทางไปรษณีย์ 
ก่อนเริ่มการรักษา หมอต้องตรวจร่างกาย คัดกรองโรคฉวยโอกาส ถ้าตรวจเจอก็ต้องรักษาให้หายก่อน ถ้ามีโรคซ่อนอยู่แล้วเริ่มกินยาต้านไวรัสโดยที่ยังไม่รักษา คุณอาจจะเดี้ยงได้ มีการตรวจเลือดเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกัน การทำงานของตับไต เอ็กซเรย์ปอด เพื่อดูว่าร่างกายคุณพร้อมไหมกับการกินยาต้านฯ
เท่าที่สาธยายมา คุณก็เห็นว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ยาแล้วไม่พบแพทย์ ระหว่างที่รักษาหมอจะนัดติดตามดูอาการทุก เดือน ถ้าคุณกินยาได้ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ หมอจะนัดห่างขึ้นคือ ๓ เดือน ปัจจุบันการรักษาเอชไอวีไม่มีค่าใช้จาย ขอให้ไปที่รพ.ที่คุณมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทองหรือประกันสังคม) รพ.อำเภอก็ให้การรักษาได้ ไม่จำเป็นต้องไปรพ.ขนาดใหญ่