จะเปนไรไหมค่ะ

mida ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

กินยาคุมฉุกเฉิน4ครั้งแล้วจะเปนไรไหมค่ะ แต่ทุกครั้งมีไรกันก้อใส่ถุงค่ะ

mida ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

กินยาคุมฉุกเฉิน4ครั้งแล้วจะเปนไรไหมค่ะ แต่ทุกครั้งมีไรกันก้อใส่ถุงค่ะ