จะท้องไหม

Avatarแก้วตา ถามเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

เมือวันที่4มิถุนายนเป็นวันที่ครบฉีดยาคุมแต่ลืมไปฉีดมีอะไรกับแฟนวันที่5มิถุนายน แล้วไปฉีดอีกทีวนที่11มิถุนายน มีโอกาสท้องไหมคะ

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ปกติการนัดหมายฉีดยาคุมกำเนิดจะนัดล่วงหน้าก่อนครบกำหนดประมาณ ๑ สัปดาห์ คุณต้องไปนับวันที่ฉีดล่าสุดกับนัดครั้งต่อไปว่านานกี่สัปดาห์ ถ้า ๑๑ สัปดาห์ก็โอเค ยายังป้องกันได้อยู๋แต่ถ้าหมอเขาไม่ได้นัดเผื่อเวลา คุณอาจเสี่ยงท้องไปแล้ว