จะท้องไหม

- ถามเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เมนส์มาแค่วันนี้ตอนเช้าหลังจากเมนส์ขาดไปประมาณ2เดือน แต่ช่วงเช้ามาเยอะมาก มีลิ่มเลือด แต่ช่วงค่ำกลับไม่มีเมนส์เลย แต่ฉี่ออกเป็นเลือด ท้องไหม แต่ได้ตรวจครรภ์ไปแล้ว2ครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์1เดือน ผลเป็นลบ หรือเป็นอาการผิดปกติอะไรไหม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เอาให้ชัดว่าฉี่เป็นเลือดหรือเลือดออกทางช่องคลอด ถ้าฉี่เป็นเลือดต้องหาหมอด่วน แต่อถ้าเป็นเลือดออกทางช่องคลอด น่าจะเป็นประจำเดือน
ตรวจการตั้งครรภ์หลังมีพสพ. 1 เดือนผลเป็นลบแปลว่าไม่ท้อง เชื่อถือได้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer