จะท้องไม๊คะ

Eis ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

เป็นประจำเดือน เลยไม่ได้ป้องกัน แต่วันถัดมา ประจำเดือนไม่มาอีก ปกติเป็นประจำเดือนประมาณ 7 วัน มาเยอะ 3 4 วันแรก มีโอกาสท้องไม๊คะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Lovecarestation.com ตอบเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

บอกยากค่ะว่าจะไม่เสี่ยงท้องตราบใดที่คุณมีพสพ.ไม่ป้องกัน ถ้าอยากทราบจริงๆ หลังจากนี้ 2 สัปดาห์ให้ตรวจการตั้งครรภ์ค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer