คุมกำเนิด

Mimin ถามเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนแต่ว่าไม่ได้เอาเข้าข้างในแค่ถูแล้วก็เอาหัวเข้าไปนิดหน่อยหลังจากมีอะไรเสร็จแล้วได้กินยาคุมกำเนิดแต่ไม่ใช่ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินจะท้องไหม ตอนมีอะไรกับแฟนไม่ได้ใส่ถุงนะครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ถามซ้ำ ตอบแล้ว

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer