ขูดมดลูก

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

หลังขูดมดลูก รังไข่จะกลับมาทำหน้าที่สร้างไข่ปล่อยไข่ตามธรรมชาติหากคุณไม่ได้กินยาคุมกำเนิดหลังแท้ง ประจำเดือนไม่มาก็เพราะรอบเดือนต้องตั้งต้นใหม่หลังขูดมดลูก ไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ว่า “ไม่เจริญพันธุ์” ดังนั้นการไมาสวมถุงยางตอนมีพสพ. มีโอกาสท้องค่ะ
อย่างไรก็ตาม คุณกินยาคุมฉุกเฉินตามไป ยาช่วยลดความเสี่ยงท้องประมาณ 80-85% ก็สูงไม่มาก ยังมีโอกาสท้อง หากว่าหลังกินยาคุมฉุกเฉิน 7-10 วัน เมนสดไม่มาอาจกำลังท้อง ครบ 14 วันยังไม่มาอีกก็ตรวจการตั้งครรภ์ค่ะ