กินยาตุมฉุกเฉิน+ฉีดยาคุม

Thx ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

เดือนที่แล้วมีการกินยาคุมฉุกเฉินไปช่วงต้นเดือนหลังจากนั้นเกือบ1สัปดาห์มีเลือกออกเพราะผลของยา ผ่านไปอีก1สัปดาห์ก็มีเลือกออกอีกครั้งคิดว่าเป็นประจำเดือนจริงค่ะ ปกติประมาณเดือนจะมาช่วงปลายเดือนอยู่แล้ว แล้วเราไปฉีดยาคุมวันที่4ของประมาณจำเดือน อยากทราบว่ายาคุมที่ฉีดจะออกฤทธิ์ทันทีไหมคะ การที่กินยาคุมฉุกเฉินไปมีผลเรื่องไข่ตกอะไรไหมคะ เพราะว่าเรามีพสพ.วันถัดมาจากวันที่ฉีด แต่ถุงแตกอ่ะค่ะ จะท้องไหมคะ อยากทราบอีกอย่างค่ะว่ายาตุมฉุกเฉิกมีผลกับการตกไข่ยังไงบ้างหรอคะ แล้วฉีดยาคุมมาแล้วยังสามารถกินยคุมฉุกเฉินได้ไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ยาฉีดคุมกำเนิดที่ฉีดใน ๕ วันแรกที่เป็นประจำเดือนสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เลย ดังนั้นคุณไม่เสี่ยงท้องไม่จำเป็นต้องกินยาคุมฉุกเฉินซ้ำไปอีก
ยาคุมฉุกเฉินมีฮอร์โมนขนาดสูงในเม็ดยา สรรพคุณคือหยุดยั้งการตกไข่ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เยื่อบุมดลูกมีการลอกตัวไข่ที่ผสมแล้วไม่อาจฝังตัวได้ จึงไม่ท้อง การกินยาคุมฉุกเฉินเท่ากับไป reset รอบเดือนใหม่