กินยาคุมละต้องใส่ก็ถุงยางด้วยปะครับ

AvatarHook ถามเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

 

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ถ้าสวมถุงยางด้วย กินยาคุมด้วยได้มันก็ดี เพราะยาคุมป้องกันได้แค่ท้องแต่ถุงยางป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.ได้อีก