กินยาคุมฉุกเฉิน

AvatarBee ถามเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

กินยาคุมฉุกเฉินไปเดือน ตค.  แต่เดือน ตค.  เป็นเมนส์ไปแล้ว1ครั้ง.  พอกินยาคุมเข้าไป มีเลือดออกมาในปริมาณที่เยอะประมาณ 3–4วัน   ทำให้เดือน ตค. เหมือนเป็นเมนส์2 รอบ 
 
ส่วนเดือน พย.  เมนส์ไม่มาค่ะ. อยากทราบว่า อาการที่เป็นอยู่ท้องมั้ย? หรือว่าผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน 

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ยาคุมฉุกเฉินไป reset รอบเดือนใหม่ทำให้เมนส์มา ๒ ครั้งในเดือนนั้น แล้วเดือนนี้ที่เมนส์ไม่มาเป็นผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน ถ้าคุณยังมีพสพ.อยู่ แนะนำการคุมกำเนิดประจำจะดีกว่ายาคุมฉุกเฉินเพราะประสิทธิภาพต่างกันมากอยู่ แต่หากไม่อยากกินยาคุมทุกวัน บอกคู่ให้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีพสพ. ร่วมกันรับผิดชอบ อย่าให้การป้องกันเป็นภาระของฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว