การเสร็จของผู้หญิง

กข ถามเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

การที่ผู้หญิงเสร็จจะเป็นอย่างไรครับ มีอะไรเหมือนเมือกๆไหมครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ผญ.เมื่อเสร็จก็หลั่งเหมือนกันแต่ไม่เหมื่อนผช.ที่พุ่งออกมา 
ผญ.ที่ใกล้เสร็จช่องคลอดจะมีการบีรัดตัวที่แรงและถี่ขึ้น คุณจะสังเกตได้ และเมื่อเธอเสร็จจะมีการหลั่งน้ำหล่อลื่นออกมามากมาย หากไม่แน่ใจก็ถามผญ.ดูค่ะ