การปิดเคส hiv ของการกินยา Pep

An Teylor ถามเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

กรณีทานยาPEPครบ28วัน ตรวจเลือดวันที่44หลังเสี่ยงด้วย 4th generation ผลเป็นลบ ต้องตรวจเลือดที่3เดือนอีกทีไหมครับ

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ไม่ต้องตรวจแล้วค่า ปิดเคสได้