การติด HIV

Tag ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

สวัสดีครับ ภ้าคนติด HIV จะแสดงอาการเร็วสุดกี่ปีครับ หรือว่า ค่าCD4 ลดลงจนต่ำสุด เวลาที่เร็วสุดกี่ปีครับ โดย ไม่ได้กินยาต้านแต่อย่างใดครับ

Question Tags:
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

บอกไม่ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปัจจัย…

  • ภูมิต้านทางดั้งเดิม หากว่าภูมิดีอยู่ก่อน โรคจะแย่ลงช้า ถือว่ากรรมพันธุ์ดี ทำบุญมาดี อาจจะ 10 ปีขึ้นถึงจะออกอาการ
  • การรับเชื้อเพิ่มจากพสพ.ที่ไม่สวมถุงยางในช่วงที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเชื้ออยู่ รับเชื้อมาเพิ่มเม็ดเลือดขาวก็ทำงานหนักขึ้น
  • ติดเชื้อครั้งแรก เจอเชื้อดุหรือเชื้อดื้อยาต้านไวรัส (มักได้มาจากคนที่รักษาด้วยยาต้านฯแล้วกินยาไม่ต่อเนื่อง)

สรุป อยากปลอดภัยจากการรับเชื้อ สวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ.ไม่ว่าจะกับใคร เสี่ยงมาก่อนก็ไปตรวจคัดกรองโรคได้ที่รพ.ที่เราขึ้นสิทธิหลักประกันสุขภาพ ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง