Lovecare เปิดพื้นที่ให้แกนนำ YC แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนช่วยเพื่อน

เมื่อเด็ก “ลงมือทำ” การเรียนรู้จึงเกิดขึ้น ผู้ใหญ่อย่างเราๆ จึงมีหน้าที่เสริมแรง เพิ่มเติม และชื่นชม เพื่อให้เด็กๆ มั่นใจที่จะไปต่อ เลิฟแคร์จึงชวนน้องๆ แกนนำ YC หรือ Youth Counselor จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ วัดราชโอรส ปัญญาวรคุณ มัธยมวัดหนองแขม ราชวินิตบางแคปานขำ และนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มานำเสนอผลการทำงานในฐานะเพื่อนที่ปรึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา ในการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น นอกจากนี้ยังได้เสริมทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้นด้วย โดยคุณเจนนิสา มาดาน นักจิตวิทยาการให้การปรึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน หลายคนมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนต่อด้านจิตวิทยา และอยากทำหน้าที่เพื่อนที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกห้องเรียนให้ดีขึ้น เรียกได้ว่า ความตั้งใจมาเกินร้อยกันทีเดียว

พี่เลิฟแคร์ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับน้องๆ ทำในสิ่งที่รัก และมีคุณค่าต่อไปนะ ^^