คณะทำงานป้องกันท้องในวัยรุ่นฯ เขตประเวศ จัดงาน “วัยรุ่นเลือก วัยรุ่นคุม 2020” เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงการคุมกำเนิด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันคุมกำเนิดโลก คณะทำงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตประเวศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ สำนักงานเขตประเวศ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด รพ.สิรินธร ศูนย์บริการสาธารณสุข 22  สภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร้านยาไอแคร์ เพจคุยเปิดใจ ลูกหลานรักปลอดภัย และเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดกิจกรรม “วัยรุ่นเลือก วัยรุ่นคุม 2020” ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่  เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการคุมกำเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับวัยรุ่น ซึ่งวัยรุ่นมีสิทธิเลือกที่จะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ และมีสิทธิที่จะเลือกคุมกำเนิดในวิธีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองและคู่อย่างเข้าใจและเข้าถึงบริการ

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ให้เกียรติเป็นประธาน ได้กล่าวชื่นชมในความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่พร้อมใจกันมาช่วยกันจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่องการคุมกำเนิด รู้เรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ รู้จักและคุ้นเคยกับหน่วยบริการในพื้นที่และเข้าถึงการคุมกำเนิดที่ตนเองเลือก อีกทั้งยังมีกิจกรรมดีๆ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศในบ้านให้ดีขึ้นด้วยวิธีการสื่อสารเชิงบวก งานนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายธนัช  พจน์พิศุทธิพงศ์  ผอ.กองสร้างเสริมสุขภาพ นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผอ.สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และคุณมนสิชา พลสวัสดิ์ ผู้แทนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมงานและชมการแสดงของเด็กและเยาวชนชมรม To Be No.1 และบ้านพิชิตใจ ภายในงานยังมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ลงทะเบียนฝังยาคุมกำเนิดและทำหมันชายด้วย ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้ปกครองจากชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ และชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างมาก